zimowe utrzymanie terenuFirma REDTOM Sp. z o.o. oferuje zimowe utrzymanie terenów obejmujące szeroki zakres usług:

  • odśnieżanie ręczne i mechaniczne w tym odśnieżanie parkingów, dróg osiedlowych, chodników, placów;
  • odśnieżanie dachów;
  • usuwanie sopli i nawisów lodowych;
  • wywóz i składowanie śniegu;
  • dostawa soli, luzem lub workowana w ilościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Osoby wykonujące w/w prace posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz aktualne szkolenia BHP.
Prace są prowadzone przy użyciu sprzętu, który nie może uszkodzić nawierzchni terenu ani też powierzchni dachowej.
Przez cały okres realizacji zlecenia obligujemy się do posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej.